Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka [27 Julai 2015]


Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi jawatan Tetap/Kontrak di UiTM (Melaka).

  1. PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S41
  2. PENOLONG PEGAWAI KESATRIA S27
  3. PENJAGA JENTERA ELEKTRIK J17
  4. PEMBANTU KEMAHIRAN H17
  5. PENGAWAL KESELAMATAN KP11
  6. PEMBANTU AWAM H11


Ulasan