Jabatan Tanah dan Ukur Sabah [07 Ogos 2015]


Permohonan ini adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia berasal dari Sabah yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun untuk mengisi pelbagai jawatan bertaraf kontrak selama dua(2) tahun di Jabatan Tanah Dan Ukur di bawah projek Perkhidmatan Tanah Anak Negeri Sabah(PANTAS) seperti berikut:-

 1. Juruukur Daerah J41
 2. Penolong Juruukur JA29
 3. Penolong Jurutera JA29 
 4. Penolong Akauntan W27
 5. Penolong Pegawai Tadbir N27
 6. Penolong Pentadbir Tanah NT27 
 7. Pembantu Tadbir (Kewangan) W17
 8. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17
 9. Pembantu Pentadbir Tanah NT17 
 10. Pembantu Awam H11
 11. Pemandu Kenderaan H11


Ulasan