Perbadanan Muzium Negeri Kelantan


  1. Pengawal Keselamatan Sambilan KP11
  2. Pembantu Awam Sambilan H11