Kementerian Pendidikan Malaysia [07 Ogos 2016]

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk menjadi Guru Vokasional secara interim di Kolej Vokasional KPM Ambilan Tahun 2016 berdasarkan Skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP).

  1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah DG41 @ Guru Vokasional (Interim) - 500 kekosongan