Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) [03 Ogos 2016]

Seiring dengan kemajuan MyIPO yang dinamik, kami mempelawa warganegara Malaysia yang memenuhi kelayakan dengan penghasilan kerja berprestasi tinggi bagi mengisi kekosongan jawatan seperti berikut di Ibu Pejabat MyIPO, Kuala Lumpur.

  1. Pegawai Pemeriksa Paten IP8 (4 kekosongan)
  2. Pekerja Sambilan Harian IP8 (1 kekosongan)
  3. Pekerja Sambilan Harian IP10 (1 kekosongan)