Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) [02 September 2016]

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia yang bertanggungjawab memajukan pergerakan Pertubuhan Peladang di seluruh negara mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan serta berkelayakan dan bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan- jawatan berikut :

  1. Pegawai Ehwal Ekonomi E41
  2. Jurutera J41
  3. Akauntan WA41
  4. Penolong Pegawai Tadbir N29
  5. Penolong Jurutera JA29
  6. Pembantu Setiausaha Pejabat N19
  7. Pembantu Akauntan W19
  8. Pembantu Laut A19