Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) [26 Ogos 2016]

  1. Ketua Pegawai Risiko Gred 28
  2. Juruanalisa Sistem Gred 23
  3. Pengatur Program Komputer Gred 19

Ulasan