Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) [11 September 2016]

Kami mencari individu untuk menyertai perkhidmatan awam yang mempunyai ciri-ciri berikut: (i) Berketerampilan; (ii) Boleh bekerja secara berpasukan; (iii) Bakat kepimpinan; (iv) Jati diri yang tinggi; dan (v) Bersikap profesional.

  1. Pegawai Pemulihan Perubatan U41 (15 kekosongan)
  2. Pengajar U41 (Penolong Pegawai Perubatan) (26 kekosongan)
  3. Pengajar U41 (Juru X-Ray) (2 kekosongan)
  4. Pengajar U41 (Juruteknologi Makmal Perubatan) (4 kekosongan)
  5. Leftenan Muda Maritim T13 (34 kekosongan)
  6. Bintara Muda Maritim T5 (23 kekosongan)


BORANG server 1 / server 2