Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) [21 Oktober 2016]

Kami merupakan sebuah syarikat “Government Owned Company (GOC)” yang terlibat dalam aktiviti perladangan serta yang berkaitan dengannya. Selaras dengan perkembangan syarikat, kami mempelawa individu-individu yang berkelayakan, berpengalaman, kreatif, inovatif dan berwawasan bagi mengisi kekosongan jawatan sebagaimana berikut:-

  1. Setiausaha Syarikat (Pengurus Besar)
  2. Pengurus Besar Keusahawanan
  3. Pengurus Besar Pengambilalihan dan Penggabungan
  4. Pengurus Besar Kewangan Korporat Pelaburan
  5. Pengarah Urusan FELCRA Livestock & Agri Product Sdn. Bhd.
  6. Penasihat Undang-Undang (Hartanah)
  7. Akauntan Gred Band 3(A)