Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) [18 Disember 2016]

Kami mencari individu untuk menyertai perkhidmatan awam yang mempunyai ciri-ciri berikut: (i) Berketerampilan; (ii) Boleh bekerja secara berpasukan; (iii) Bakat kepimpinan; (iv) Jati diri yang tinggi; dan (v) Bersikap profesional.

  1. Pegawai Perubatan UD41
  2. Pegawai Farmasi UF41


Ulasan