Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) [28 Februari 2017]

Warganegara Malaysia adalah dipelawa memohon jawatan-jawatan sebagaimana di bawah. Keutamaan akan diberi kepada rakyat negeri Johor Darul Ta’zim atau warganegara Malaysia yang telah menduduki negeri Johor tidak kurang dari tiga (3) tahun berturut-turut.

  1. Pegawai Penguatkuasa KP41
  2. Penolong Juruukur Bahan JA29
  3. Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa JA29
  4. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S29
  5. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29
  6. Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat N19
  7. Pengawal Keselamatan KP11
  8. Pemandu Kenderaan H11

IKLAN👈

BORANG👈