Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) [29 Mac 2017]

Warganegara Malaysia yang berkelayakan, memiliki daya kepimpinan yang dinamik, kompeten dan inovatif serta ingin memulakan satu kerjaya di suasana yang baru dan berdaya saing adalah dijemput untuk menyertai kami sebagai:

  1. Pengurus Kes Gred 23
  2. Penolong Pengurus Kes Gred 19
  3. Penyimoan Akaun Gred 12
  4. Pegawai Kerani Gred 12
  5. Pembantu Operasi Gred 9
  6. Pegawai Eksekutif Gred 19
  7. Pegawai Pengurusan Gred 23
  8. Jururawat Gred 23
  9. Penolong Jurupulih Gred 12
  10. Pembantu Am Pejabat Gred 6

IKLAN👈

BORANG👈