Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) [09 Julai 2017]

Kami mencari individu untuk menyertai perkhidmatan awam yang mempunyai ciri-ciri keperibadian berikut: (i) Mempunyai keterampilan yang baik; (ii) Mempunyai semangat yang tinggi bekerja dalam kumpulan; (iii) Mempunyai bakat kepimpinan; (iv) Mempunyai ciri-ciri jati diri yang cemerlang; dan (v) Mempunyai kelayakan/profesionalisma yang sesuai dengan jawatan.

  1. Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma (1262 kekosongan) 💉
  2. Latihan Separa Perubatan Bertaraf Sijil (173 kekosongan) 💊


IKLAN 📢

BORANG 📝