Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) [13 Ogos 2017]


Kami mencari individu untuk menyertai perkhidmatan awam yang mempunyai ciri-ciri keperibadian berikut: (i) Mempunyai keterampilan yang baik; (ii) Mempunyai semangat yang tinggi bekerja dalam kumpulan; (iii) Mempunyai bakat kepimpinan; (iv) Mempunyai ciri-ciri jati diri yang cemerlang; dan (v) Mempunyai kelayakan/profesionalisma yang sesuai dengan jawatan.

  1. Penerbit Rancangan B19 (40 kekosongan) 📺

IKLAN 📢

BORANG 📝